Privacybeleid & Cookiebeleid

INLEIDING

Welkom bij het privacybeleid van Pension Garni Talblick.

Pension Garni Talblick respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid zal u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit geldt ook wanneer u of iemand namens u een boeking maakt, informatie van ons vraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze website(s)/apps gebruikt, koppelingen van onze website(s)/apps gebruikt, contact met ons opneemt via social media ons pension, of enige andere overeenkomst die wij met u hebben (ongeacht waar u zich bevindt). Het privacybeleid informeert u ook over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Dit privacybeleid is ingedeeld in verschillende hoofdstukken:

 • BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 • DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 • HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 • HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 • OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 • BEVEILIGING VAN GEGEVENSBEWARING VAN DE GEGEVENS
 • UW WETTELIJKE RECHTEN
 • WEBSITE COOKIES EN PRIVACYBELEID VOOR TRACKING

1.BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over de manier waarop Pension Garni Talblick uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in onze omgang met u, inclusief bij het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan u, met inbegrip van alle gegevens die u verstrekt via onze website, inclusief door cookies.

Dit algemene privacybeleid kan worden aangevuld met andere specifieke kennisgevingen, die we bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op onze andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze buiten werking te stellen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wanneer wij in dit privacybeleid “Pension Garni Talblick”, “wij”, “ons” of “onze” vermelden, verwijzen wij naar diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
Management is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor deze website.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen in verband met dit privacybeleid en het verwerken van uw gegevens door Pension Garni Talblick. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons aan de hand van onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

E-mailadres: mailto:info@pension-talblick.com

Postadres: Pension Garni Talblick, Panoramaweg 111, 72270 Baiersbronn, Duitsland

Telefoonnummer: +49 (0)7442 490045

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen. Wij zouden het echter op prijs stellen als wij de kans zouden kunnen krijgen om uw zorgen op te lossen voordat u de gegevensbeschermingsautoriteit benadert. Neem daarom alstublieft in de eerste instantie contact met ons op om te kijken of wij dit kunnen oplossen.

INFORMEERT U ONS ALSTUBLIEFT OVER WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 15 januari 2019.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

KOPPELINGEN MET DERDEN

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Als u op deze links klikt of deze inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en wij hebben die gegevens hieronder gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- of ID-kaartnummer, geslacht en kenteken van de auto.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, huisadres, e-mailadres en fax- en telefoonnummers.
 • Gegevens over speciale behoeften inclusief gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid, handicap en religieuze voedingseisen of dieeteisen als u ons op de hoogte stelt van speciale behoeften en deze informatie verstrekt.
 • Boekings- en transactiegegevens omvatten bankrekening- of betaalkaartgegevens en gegevens over betalingen, verblijfsdoel en andere gegevens over uw boekingen, verblijven en andere diensten en opmerkingen en antwoorden op enquêtes die u hebt gegeven met betrekking tot onze service.
 • Technische gegevens van het bezoek aan onze website omvatten internetprotocoladres (IP), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser-plug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt of hoe u verbinding maakt ons via sociale media en onze website.

We zullen niet altijd alle hierboven genoemde gegevens verzamelen, maar alleen die gegevens die nodig zijn op basis van een specifieke rechtsgrond.

In het algemeen zullen wij alleen speciale categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen (dit omvat details over uw religieuze overtuigingen, of informatie over uw gezondheidsbehoeften en handicaps (“gegevens over speciale behoeften”) in de mate dat de gegevens vrijwillig door u of namens u zijn vertrekt en waarbij het nodig is om te voldoen aan uw behoeften tijdens uw verblijf bij ons of voor het gebruik van onze faciliteiten of diensten. Het kan echter ook nodig zijn om dergelijke informatie te verwerken in geval van een ongeval of medische of andere noodsituatie tijdens uw verblijf of uw ander gebruik van onze faciliteiten.

Wij verkrijgen beperkte informatie over kinderen die geboekt zijn om in bij ons te verblijven (aantal, leeftijd, en waar wettelijk vereist andere gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats).

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien wij op grond van de wet of een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens op verzoek niet verstrekt, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u een accommodatie of onze andere diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval is het mogelijk dat wij een boeking of een andere dienst van ons, moeten annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen wanneer dat het geval is.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en boekings- en transactiegegevens geven door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail, via onze website, social media of anderszins met ons te corresponderen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die u verstrekt als u:
  • Een boeking maakt, incheckt of op een andere manier gebruik maakt van de faciliteiten in ons Pension.
  • zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties;
  • een brochure, promotiemateriaal of marketingmateriaal aanvraagt;
  • deelneemt aan een wedstrijd of antwoorden verstrekt bij een promotie of enquête; of
  • ons feedback wilt geven.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website of via social media kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsing-acties en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, e-mails, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden die namens u of uw werkgever optreden. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen als een boeking voor u is gemaakt via een online portaal of een andere derde persoon, die een familielid of reisgenoot, of agent of andere tussenpersoon kan zijn, die voor u werkt of, wanneer u op zakenreis bent, uw werkgever of andere derde partij.
 • Andere derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
  • Aanbieders van web- en social media-analyse
  • Advertentienetwerken
  • Web interactie technologieaanbieders
  • Identiteits- en contactgegevens uit voor het publiek toegankelijke bronnen, zoals het handelsregister van EU-lidstaten
 • Toezicht. We kunnen toezicht houden bij en opnames maken van:
  • Telefoongesprekken;
  • Transacties en activiteiten bij alle contactpunten;
  • Verkeer en activiteiten via web, social media en de app
 • Hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat wij uw instructies nauwkeurig uitvoeren en kunnen de gegevens voor opleidingsdoeleinden gebruiken en om onze diensten te verbeteren en om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen. Voor een grotere veiligheid van onze gasten en klanten, en om criminaliteit te voorkomen en op te sporen, gebruiken we videobewaking in en rond onze bedrijven. Om informatie te verkrijgen over ons gebruik van videobewaking kunt u contact met ons opnemen.
 • Zakelijke contacten. Als u een zakelijk contact bent van Pension Garni Talblick, kunnen wij uw gegevens ontvangen tijdens uw interactie met onze website, via beurzen/workshops, persoonlijke ontmoetingen, corresponderend met u via e-mails en telefoon, via contractuele onderhandelingen en overeenkomsten.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (elk een “rechtsgrondslag”):

 • Uitvoering van een contract: Als wij de geboekte accommodatie en de diensten moeten leveren, of anderszins de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan (of op het punt staan aan te gaan) moeten uitvoeren.
 • Toestemming: Waar u ons uw uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
 • Rechtmatige belangen: Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.
 • Voldoen aan de verplichting: Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.
 • Vitale belangen: In het geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie, om uw of andermans vitale belangen te beschermen, waar u of zij niet in staat zijn om toestemming te geven

Voor elke verwerking die is gebaseerd op uw toestemming (voornamelijk van toepassing op online reclame op u), hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals onder andere:

 • Om een boeking te maken, inclusief het reserveren van accommodatie die is aangepast aan uw eventuele handicap, om accommodatie en andere diensten aan u te bieden, waaronder het voldoen aan uw specifieke gezondheids-, invaliditeits-, dieet- en religieuze behoeften, om uw verblijf in het hotel te beheren en om het gebruik van onze diensten te controleren, en om geld te innen en terug te vorderen dat aan ons verschuldigd is
  • Rechtsgrond: Uitvoering van het contract, de toestemming (om te voldoen aan uw specifieke gezondheids-, handicap-, dieet- en religieuze behoeften), rechtmatig belang (om onze diensten te verbeteren)
 • Om problemen, klachten of geschillen die voortvloeien uit onze relatie met u te behandelen, en om criminaliteit, met inbegrip van fraude, te voorkomen of op te sporen, en om de relatie met u te beheren, inclusief:
 • Om u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
 • U te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen
 • Om onze service aan u te verbeteren
  • Rechtsgrond: Legitiem belang (om onze diensten te controleren en te verbeteren, om misdaad en fraude te voorkomen, om onze documenten up-to-date te houden)
 • Om ons bedrijf te beheren en te beschermen, met inbegrip van onze website (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens), om relevante website-inhoud en -advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de reclame die wij aan u leveren, en om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn.
  • Rechtsgrond: Legitiem belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en marketingactiviteiten uit te voeren), het uitvoeren van het contract (als de website wordt gebruikt om te boeken of service te leveren.
 • Voor data-analyse om onze website, producten/diensten, marketing, klantervaringen te verbeteren
  • Rechtsgrond: Toestemming (voor het gebruik van cookies en analytics); Legitiem belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en marketingactiviteiten uit te voeren)
 • Om te kunnen reageren bij een ongeval of een (medische-) noodsituatie
  • Rechtsgrond: Vitale belangen
 • Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld opslag van boekhoudbescheiden, registratiekaarten, Schwarzwaldplus en toeristenbelasting)
  • Rechtsgrond: Voldoen aan de verplichting

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit met behulp van uw persoonsgegevens.

MARKETING/PROMOTIEAANBIEDINGEN

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie, kunnen wij uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze marketingcommunicatie door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden of door contact met ons op te nemen.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

WIJZIGING VAN HET DOEL

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij van mening zijn dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-verwant doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij uitleggen op welke wettelijke basis wij dit kunnen doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit is vereist of toegestaan door de wet.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

Externe derde partijen, waaronder:

 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elke overeenkomst die wij met hen of met u sluiten; Hieronder vallen aannemers die in eigen naam diensten aan u verlenen, zoals de derde partij die wifidiensten aanbiedt, alsmede onze andere providers die namens ons als verwerker optreden en in opdracht van ons handelen (zoals de providers van onze IT-infrastructuur en videobewakingssystemen);
 • analytics en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website (als namens ons optredende en door ons geïnstrueerde verwerkers);
 • professionele adviseurs, waaronder advocaten, banken, accountants en verzekeraars;
 • belasting- en douaneautoriteiten, openbare registratie-instanties, regelgevende instanties en andere autoriteiten;
 • Entiteiten die betrokken zijn bij kredietcontrole en fraudebestrijding, misdaadpreventie/detectie, risicobeoordeling en -beheer en geschillenbeslechting.

Daar waar deze derde partijen als gegevensverwerker voor ons optreden, eisen wij van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe gegevensverwerkers niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken. Sommige van de hierboven genoemde derden, bijvoorbeeld veel professionele adviseurs en autoriteiten, zijn verwerkingsverantwoordelijken die, net als wij, onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die hun eigen privacybeleid zullen hebben waarin zij uiteenzetten hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

6. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Gegevensverwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om een vermoede inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

7. BEWARING VAN DE GEGEVENS

HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie verzoek tot verwijdering hieronder voor nadere informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan verder op de hoogte te stellen.

8. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Het kan nodig zijn dat wij specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek of om onze reactie te versnellen.

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als we een groter aantal aanvragen hebben ontvangen. In dat geval zullen wij u hierover informeren en u op de hoogte houden.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt recht om:

 • Toegang aan te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “verzoek voor toegang tot gegevens”). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Correctie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Een verzoek tot verwijdering in te dienen van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het is echter mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wil maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat deze gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overstijgen.
 • Beperking van verwerking te verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons in de volgende situaties te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben zoals u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.
 • Overdracht aan te vragen van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie die u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken als wij vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

9. WEBSITE COOKIES EN PRIVACYBELEID VOOR TRACKING

Pension Garni Talblick (“Pension Garni Talblick”, “wij” of “onze”) exploiteert deze website (www.pension-talblick.com) (de “Website”). Pension Garni Talblick respecteert het recht op privacy van elke persoon die toegang heeft tot en navigeert op onze website. Pension Garni Talblick zet zich in voor de bescherming van de gebruikers en volgt de rechtsgeldige regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit beleid voor websitecookies en het trackingbeleid beschrijft hoe wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen gebruiken en uw recht op toegang tot en correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid. Bij uw eerste bezoek aan deze website zult u een pop-up zien; hoewel dit meestal niet zal verschijnen bij volgende bezoeken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de onderstaande instructies te volgen.

COOKIES UITSCHAKELEN

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve deze dan uit te schakelen door het volgen van de instructies voor uw browser zoals hier uiteengezet. Houd er rekening mee dat sommige diensten mogelijk niet volledig werken als cookies zijn uitgeschakeld.

Indien de organisatie die deze cookie plaatst een geautomatiseerd uitschakelhulpmiddel levert met betrekking tot de cookie(s), vermelden wij de naam van die organisatie, de categorie van cookies die worden geplaatst, samen met een link naar het geautomatiseerde uitschakelhulpmiddel. In alle andere gevallen vermelden wij de namen van de cookies en hun bron zoals bekend is op de datum van dit cookiebeleid, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren en kunt uitschakelen als u dat wilt via uw browserinstellingen.

Sommige browsers maken het mogelijk voor u om aan te geven dat u niet wilt dat uw browsen activiteit wordt getraceerd. Het uitschakelen van tracking kan interfereren met sommige vormen van gebruik van de website en de diensten die worden geleverd op de website.

Na uw eerste bezoek aan de website kunnen wij de cookies die wij gebruiken wijzigen. Wij raden u aan om het beleid van tijd tot tijd na te lezen.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat door een website op een computer of apparaat wordt geplaatst. Cookies zijn ontworpen om een computer of apparaat te helpen bij het onthouden van iets wat de gebruiker heeft gedaan op die website, bijvoorbeeld door te onthouden dat de gebruiker is ingelogd of op welke knoppen is geklikt. Cookies kunnen geen virussen bevatten of malware installeren.

WAAROM GEBRUIKT PENSION GARNI TALBLICK COOKIES EN HOE LANG WORDEN DEZE BEWAARD?

Pension Garni Talblick maakt gebruik van cookies met behulp van technologieën om klanten te herkennen en om uw surfgedrag en boekingsgedrag te begrijpen en te vergemakkelijken. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren en om onze gasten de beste gebruikservaring te bieden. Onze website maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die worden geplaatst door onze zorgvuldig geselecteerde externe partners.

Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen. Cookies stellen u in staat om efficiënt te navigeren tussen pagina’s, uw voorkeuren te onthouden en zorgen in het algemeen voor een betere de gebruikerservaring. Ze kunnen ook worden gebruikt om reclame af te stemmen op uw interesses door het volgen van uw surfgedrag op websites.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit en permanente cookies blijven op uw apparaat nadat de browser is gesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden wanneer u terugkeert naar de site).

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT PENSION GARNI TALBLICK?

Hieronder beschrijven wij de categorieën cookies die Pension Garni Talblick gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen te navigeren op de website en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten (zoals het navigeren tussen pagina’s) niet worden geleverd.

CookienaamBronDoel
pll_lanuageWordPressDeze cookie wordt gebruikt om uw taalvoorkeuren op te slaan, om zodoende de website in de juiste taal (uw taal) weer te geven en te onthouden.

Prestatiecookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te controleren. Dit stelt ons in staat om een website van hoge kwaliteit te bieden door ons aanbod aan te passen en snel problemen die zich voordoen te identificeren en op te lossen. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van links tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of websitediensten te markeren waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn op basis van uw gebruik van de website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt door ons of door onze onderaannemers niet aan uw persoonsgegevens gekoppeld.

De website maakt momenteel gebruik van de volgende analytische cookies [van Google Analytics]:

CookienaamBronDoel
_gaGoogleDeze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan zijn gekomen en de pagina’s die zij hebben bezocht.

Aanvullende informatie:
Gegevens worden bewaard gedurende 48 maanden, vanaf de laatste gebruikersinteractie. Klik hier voor het privacybeleid van Google met betrekking tot Google Analytics: Privacybeleid. U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics door een bezoek aan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
_gidGoogleDeze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan zijn gekomen en de pagina’s die zij hebben bezocht.

Aanvullende informatie:
Gegevens worden bewaard gedurende 24 uur., vanaf de laatste gebruikersinteractie. Klik hier voor het privacybeleid van Google met betrekking tot Google Analytics: Privacybeleid. U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics door een bezoek aan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

DIT COOKIEBELEID IS NIET VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN

Houd er rekening mee dat dit cookiebeleid niet van toepassing is op websites van derden die mogelijk aan deze website zijn gekoppeld, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van websites van derden die mogelijk aan deze website zijn gekoppeld.

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We kunnen dit cookiebeleid bijwerken en we raden u aan het beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we cookies gebruiken. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2019.